ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

آب بند کننده بتن PRO-PROOF 141

حالت فیزیکی : پودر

محل بارگیری : شاهرود

آب بند کننده بتن PRO-PROOF 141 | پروپروف 141 یک افزودنی پودری است که دارای دو عملکرد در بتن میباشد ؛ اول اینکه وجود افزودنی کاهنده آب در آن باعث کاهش مقدار آب و یا در شرایط ثابت نگهداشتن مقدار آب موجب ایجاد کارایی بیشتر در بتن میشود ، در نتیجه میتوان به کمک این ماده بتنی با فشردگی بیشتر تولید نمود . همچنین وجود پودر آب بند کننده باعث مسدود شدن منافذ موجود و در نهایت کاهش نفوذ پذیری بتن میشود.

آب بند کننده بتن PRO-PROOF 141

آب بند کننده بتن PRO-PROOF 141 | پروپروف 141 یک افزودنی پودری است که دارای دو عملکرد در بتن میباشد ؛ اول اینکه وجود افزودنی کاهنده آب در آن باعث کاهش مقدار آب و یا در شرایط ثابت نگهداشتن مقدار آب موجب ایجاد کارایی بیشتر در بتن میشود ، در نتیجه میتوان به کمک این ماده بتنی با فشردگی بیشتر تولید نمود . همچنین وجود پودر آب بند کننده باعث مسدود شدن منافذ موجود و در نهایت کاهش نفوذ پذیری بتن میشود.

مشخصات فنی محصول

آپشن
یون کلرندارد
فلیتر
مشخصات تولیدتولید ایران
یون کلرفاقد یون کلر
روش مصرف آب بند کننده بتن PRO-PROOF 141

این ماده را میتوان در هنگام تولید بتن ویا قبل از ریختن با بتن مخلوط نمود . توجه شود که درهرصورت بتن حاوی پروپروف 141 بایستی در کمتر از 30 دقیقه مصرف شود . چنانچه به هردلیل زمان بتن ریزی طولانی شده و روانی بتن کاهش یابد استفاده از فوق روان کننده جهت جبران افت کارایی توصیه میشود . از آنجا که پروپروف 141 محتوی روان کننده میباشد نسبت آب به سیمان در بتن های محتوی این ماده معمولا کمتر از 45 درصد است . مصرف بیشتر آب باعث افزایش منافذ بتن و در نتیجه افزایش نفوذ پذیری میشود.

مقدار مصرف :
مصرف پروپروف 141 بین یک تا دو درصد وزن مواد سیمانی موجود دربتن میباشد . درصورت نیاز به کارایی بیشتر ویا بتن ریزی در آب وهوای گرم افزودن فوق روان کننده توصیه میشود.
 

موارد کاربرد آب بند کننده بتن PRO-PROOF 141
  • پروپروف 141 ماده بسیار مناسب برای تولید بتن هایی با نفو پذیری بسیار کم مانند فونداسیون ، استخر،مخزن آب ، گالری و تولید لوله های بتنی است.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب بند کننده بتن PRO-PROOF 141
  • شکل ظاهری : پودر کرم رنگ
  • وزن مخصوص : حدود یک گرم در سانتی متر مکعب
  • مقدار کلر : صفر
  • هوای وارده : کمتر از یک درصد
ملاحظات آب بند کننده بتن PRO-PROOF 141

انبار داری :

  • چنانچه به دور از تابش نورمستقیم خورشید و بارندگی نگهداری شود تا یکسال قابل استفاده است.

بسته بندی :

  • پروپروف 141 در کیسه های  10 کیلوگرمی بسته بندی وعرضه میشود.

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین