ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

روان کننده Kimiya Plast V40

حالت فیزیکی : مایع

روان کننده Kimiya Plast V40 | روان کننده و دیرگیر کننده نرمال Kimiya Plast V40 یک روان کننده نرمال با خاصیت دیرگیری متعادل میباشد که باعث ارتقاء کیفیت کنش اولیه بتن و روانی مطلوب نسبت به نمونه شاهد میشود . دیرگیری کنترل شده این محصول باعث افزایش زمان گیرش بتن و حفظ اسلامپ در خمیربتن میشود. در استفاده از این افزودنی میبایست شاهد افزایش مقاومت در سن  28روزگی بتن به میزان  %20نسبت به نمونه شاهد بدون روان کننده باشیم.
تماس بگیرید

(بدون مالیات)

بسته بندی های 4 کیلوگرمی و 20 کیلوگرمی و بشکه های 240 کیلوگرمی و فلوبین 1200 کیلوگرمی

روان کننده Kimiya Plast V40

روان کننده Kimiya Plast V40 | روان کننده و دیرگیر کننده نرمال Kimiya Plast V40 یک روان کننده نرمال با خاصیت دیرگیری متعادل میباشد که باعث ارتقاء کیفیت کنش اولیه بتن و روانی مطلوب نسبت به نمونه شاهد میشود . دیرگیری کنترل شده این محصول باعث افزایش زمان گیرش بتن و حفظ اسلامپ در خمیربتن میشود. در استفاده از این افزودنی میبایست شاهد افزایش مقاومت در سن  28روزگی بتن به میزان  %20نسبت به نمونه شاهد بدون روان کننده باشیم.

مشخصات فنی محصول

روش مصرف روان کننده Kimiya Plast V40

ابتدا پیشنهاد می گردد تست های کارگاهی برای تعیین مقدار دقیق مصرف انجام پذیرد . (تیم کارشناسان فنی این شرکت آمادگی خود را جهت انجام یا راهنمایی تست در تمام پروژه های سراسر کشور اعلام می دارد). بازه دوز مصرف این محصول  300 تا 800 گرم در هر  100 کیلوگرم وزن سیمان است . پیشنهاد این شرکت باتوجه به ضریب نرمی مصالح و رطوبت آن در شرایط  SSDو میزان  W/Cمناسب در بتن ، دوز 600 گرم در 100 کیلوگرم سیمان است . در صورت نیاز به مدت زمان بیشتر ، در روانی خمیر بتن میتوان تا  750 گرم در  100 کیلوگرم سیمان توصیه می گردد. مدت زمان نگهداری اسلامپ از نقطه اپتیموم روانی در بتن تا مینیموم روانی مفید قابل پمپ در 70 ، Kimiya Plast V40 دقیقه در دمای ° 40 می باشد. و در صورت نیاز به مدت زمان بیشتر ، اضافه کردن این محصول در بعد از زمان مذکور بلامانع است ولی در مقاومت بتن میزان کمی دیرگیری اتفاق میافتد که در سن  28روزگی بتن برطرف میگردد.

موارد کاربرد روان کننده Kimiya Plast V40
 • اقتصادی و مقرون به صرفه بودن
 • ایده آل جهت مصرف شرکت های بتن آماده
 • بتن ریزی های حجیم مانند سد یا فنداسیون ها
 • افزودنی مناسب جهت اضافه کردن روان کننده به تراک میکسر در هنگام پمپ بتن به منظور رسیدن به روانی مطلوب
 • مناسب جهت بتن های کف سازی
خواص و اثرات و مزایا روان کننده Kimiya Plast V40
 • افزایش کیفیت کنش اولیه بتن و بهبود شکل پذیری
 • کاهش اثر مضر گرما در هیدراتاسیون سیمان
 • پمپ پذیری مناسب در هنگام پمپاژ بتن
 • بهبود مقاومت بتن حداکثر تا میزان %20
 • کمک به نفوذ ناپذیری در بتن
 • دیرگیری نرمال و کنترل شده
 • افزایش دوام بتن
مشخصات فیزیکی و شیمیایی روان کننده Kimiya Plast V40

رنگ : مایع قهوه ای
وزن مخصوص :  1/08در دمای 25° C
مقدار کلر : فاقد یون کلر
مقدار هوای وارده : زیر %1
مقدار نیترات : فاقد نیترات
درجه اشتعال : غیرقابل اشتعال
7 : PH 
یخ زدگی : در دمای  0°Cمنجمد می شود و بعد از ذوب مجدد، با هم زدن دوباره خصوصیات اول را به دست می آورد.

ملاحظات روان کننده Kimiya Plast V40

استاندارها :

 • ASTM C 494 - TYPE A,B,C

بسته بندی :

 • Kimiya Plast V40در بسته بندی های 4 کیلوگرمی و 20 کیلوگرمی و بشکه های  240کیلوگرمی و فلوبین  1200 کیلوگرمی و همچنین به صورت فله ای عرضهمیشود.

سازگاری :

 • این محصول با تمام تیپ های سیمان از جمله ضد سولفات سازگاری دارد. در صورت استفاده از سیمان های خاص با بخش فنی مشورت نمائید . این محصول را نبایست با سایر افزودنی های میکس کرد . در صورت استفاده از افزودنی های دیگردر طرح اختلاط بتن می بایست به صورت جداگانه مصرف نمود.

انبارداری :

 • Kimiya Plast V40 را می بایست در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و حرارت زیاد نگهداری نمود. عمر مفید اینمحصول  18ماه در شرایط نگهداری فوق می باشد . عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب موجب آسیب دیدن به محصول و ظرفبسته بندی آن میگردد.
 • در صورت استفاده از این محصول به صورت فل های حتما میبایست روی تانکر پوشانده شود و شیر تخلیه روان کننده در زیر مخزنتعبیه گردد.

تمیزکاری :

 • ضایعات این محصول باید با استفاده از ماسه یا خاک جاذب ترکیب و به ظرف های مناسبی منتقل گردد . همچنین باقیمانده آن باید با مقادیر زیاد آب شسته شود . دفع مواد زائد می بایست مطابق با مقررات محلی و تحت دستورالعمل مسئولین مربوطه انجام پذیرد.

استفاده این محصول در فصول سرما :

 • با توجه به نیاز متفاوت پروژه ها در شرایط بتن ریزی نسبت به فصول مختلف سال، تیم فنی درک این موضوع محصول  Kimiya Plast V40 Cرا به عنوان محصول فصل سرما تولید و قابل عرضه مینماید.
 • تفاوت  Kimiya Plast V40 Cدر زمان گیرش اولیه در بازه دمایی  5تا  15درجه سانتی گراد است به نحوی که در گیرش بتندر ساعت دوم در دمای سرد اتفاق می افتد . ولی از لحاظ روانی و کنش اولیه این دو محصول کاملا شبیه هم میباشند.
حفاظت ایمنی روان کننده Kimiya Plast V40
 • Kimiya Plast V40 در رده محصولات خطرناک قرار نمی گیرد ، لذا در حین مصرف از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.
 • چنانچه این محصول با پوست دست تماس یابد میبایست آن را با آب تمیز شستشو داده و در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدارفراوان آب تمیز و سرد بشوئید و به پزشک مراجعه فرمائید.

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین