ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

زودگیر بتن ABA – F21

حالت فیزیکی : پودر

محل بارگیری : ابهر - شهرک صنعتی شریف

زودگیر بتن ABA – F21 | افزودنی زودگیر پودری ABA – F21 برای بتن پاشی به روش خشک (Shotcreting Dry ) توانایی کاهش شدید زمان گیرش بتن پاشیدنی به روش خشک را دارا میباشد . این محصول برای حذف خطرات زیست محیطی استفاده از زودگیرهای قلیایی ، فاقد هرگونه ماده قلیایی میباشد .

زودگیر بتن ABA – F21

زودگیر بتن ABA – F21 | افزودنی زودگیر پودری ABA – F21 برای بتن پاشی به روش خشک (Shotcreting Dry ) توانایی کاهش شدید زمان گیرش بتن پاشیدنی به روش خشک را دارا میباشد . این محصول برای حذف خطرات زیست محیطی استفاده از زودگیرهای قلیایی ، فاقد هرگونه ماده قلیایی میباشد .

مشخصات فنی محصول

فلیتر
مشخصات تولیدتولید ایران
روش مصرف زودگیر بتن ABA – F21

این محصول باید به خوبی با مواد خشک مخلوط شود . در اولین تماس با رطوبت ، واکنش آغاز میگردد.

مقدار مصرف
با توجه به هدف از استفاده ، میزان مصرف ABA – F21 به میزان 3 تا 8 درصد وزن مواد سیمانی توصیه میشود . میزان مصرف با توجه به شرایط محل اجرا ، طرح اختلاط و آزمایش های آزمایشگاهی به دست می آید.

موارد کاربرد زودگیر بتن ABA – F21
 • در بتن پاشی به روش خشک ، برای کاهش بازگشت و ریزش مصالح ، نیاز به استفاده ازافزودنی زودگیر ABA – F21 میباشد . این افزودنی را میتوان برای بتن پاشی به روش خشک جهت پایداری سطوح شیب دار ، سطح داخلی تونل حفاری شده ، الیه نهایی پوشش تونل ، تعمیر و غیره استفاده نمود.
 • از مزایای ABA – F21 فاقد کلرید بودن آن برای بتن مسلح و فاقد قلیایی برای مسائل زیست محیطی میباشد . زودگیر بودن این محصول امکان استفاده از آن برای جلوگیری از نشت آب و اجرای بتن در سطوح قائم و سقف را فراهم میسازد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی زودگیر بتن ABA – F21
 • نوع محصول : پودر
 • رنگ : سفید
 • 4 ± 1 : pH
 • مقدار قلیایی : ناچیز (کمتر از 2 درصد)
ملاحظات زودگیر بتن ABA – F21

نحوه نگهداری

 • در محل سرپوشیده و خشک نگهداری گردد.
 • تحت شرایط صحیح نگهداری ، تا 12 ماه پس از تولید قابل مصرف میباشد.

بسته بندی

 • کیسه 15 کیلوگرمی

پشتیبانی فنی

 • شرکت در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه میباشد.

سازگاری

 • در صورت نیاز به مصرف همزمان با سایر افزودنی ها ، حتما با بخش پشتیبانی فنی تماس گرفته شود.

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین