ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

آھن اکساید آبی 8707

حالت فیزیکی : پودر

محل بارگیری : تهران - آزادگان

آھن اکساید آبی 8707  | این پیگمنت در برابر تغییرات آب و هوایى و اشعه یووى مقاومت خوبى دارد و پخش شوندگى و پشت پوشى بالایى به ترکیب مى دهد . این پیگمنت نسبت به دما حساس است و در دماى بالاى 150 درجه تغییر رنگ مى دهد. به دلیل داشتن خاصیت ضد خوردگى به عنوان پرایمر جایگزین رنگ سربى قرمز مى شود و در صورت استفاده در سیمان، عمر بتن را افزایش مى دهد. در محیط هاى اسیدى و قلیایى نیز مقاوم خوبى دارد. در صنایعى چون رنگ، پوشش سطح و جوهرچاپ کاربرد دارد. به دلیل داشتن خاصیت ضدخوردگى به عنوان افزودنى بتن و در پلاستیک و مستربچ استفاده مى شود. این پیگمنت به عنوان عامل رنگزا درتولید آسفالت نیز مورد استفاده قرار مى گیرد.
مواد اولیه

آھن اکساید آبی 8707

آھن اکساید آبی 8707  | این پیگمنت در برابر تغییرات آب و هوایى و اشعه یووى مقاومت خوبى دارد و پخش شوندگى و پشت پوشى بالایى به ترکیب مى دهد . این پیگمنت نسبت به دما حساس است و در دماى بالاى 150 درجه تغییر رنگ مى دهد. به دلیل داشتن خاصیت ضد خوردگى به عنوان پرایمر جایگزین رنگ سربى قرمز مى شود و در صورت استفاده در سیمان، عمر بتن را افزایش مى دهد. در محیط هاى اسیدى و قلیایى نیز مقاوم خوبى دارد. در صنایعى چون رنگ، پوشش سطح و جوهرچاپ کاربرد دارد. به دلیل داشتن خاصیت ضدخوردگى به عنوان افزودنى بتن و در پلاستیک و مستربچ استفاده مى شود. این پیگمنت به عنوان عامل رنگزا درتولید آسفالت نیز مورد استفاده قرار مى گیرد.

مشخصات فنی محصول

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین