ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

آھن اکساید قھوه ای 686

حالت فیزیکی : پودر

محل بارگیری : تهران - آزادگان

آھن اکساید قھوه ای 686 | این پیگمنت در محیط هاى قلیایى از دوام خوبى برخوردار است .با توجه به معدنى بودن، همانند سایر اکسیدهاى آهن ، پشت پوشى و قابلیت پخششدن خوبى دارد. به دلیل سینتتیک بودن نیز، از درصد خلوص بالایى برخوردار است. در دماهاى بالا، شرایط آب و هوایى سخت، اشعه یووى از ترکیب محافظت مى کند. این پیگمنت دوام و قدرت رنگى بالایى نیز دارد. در صنایعى همچون رنگ و جوهر چاپ ، پوشش سطح ، در مغز مداد ، پلاستیک و مستربچ ، رابر و به عنوان عامل رنگزا در فرمولاسیون بتن و چسب و رزین از این پیگمنت استفاده مى شود.
مواد اولیه

آھن اکساید قھوه ای 686

آھن اکساید قھوه ای 686 | این پیگمنت در محیط هاى قلیایى از دوام خوبى برخوردار است .با توجه به معدنى بودن، همانند سایر اکسیدهاى آهن ، پشت پوشى و قابلیت پخششدن خوبى دارد. به دلیل سینتتیک بودن نیز، از درصد خلوص بالایى برخوردار است. در دماهاى بالا، شرایط آب و هوایى سخت، اشعه یووى از ترکیب محافظت مى کند. این پیگمنت دوام و قدرت رنگى بالایى نیز دارد. در صنایعى همچون رنگ و جوهر چاپ ، پوشش سطح ، در مغز مداد ، پلاستیک و مستربچ ، رابر و به عنوان عامل رنگزا در فرمولاسیون بتن و چسب و رزین از این پیگمنت استفاده مى شود.

مشخصات فنی محصول

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین