ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

تیتانیوم دی اکساید روتایل 216

حالت فیزیکی : پودر

محل بارگیری : تهران - آزادگان

تیتانیوم دی اکساید روتایل 216 | از بارزترین ویژگى هاى این پیگمنت خاصیت پشت پوشى و سفیدکنندگى آن است. گرید روتایل به طور خاص یک جاذب یووى قوى به حساب مى آید. نسبت به محیط هاى اسیدى و قلیایى مقاوم است و حرارت را تا 150 درجه تحمل مى کند. خاصیت خود تمیز شوندگى، قابلیت پخش خوب و درصد خلوص بالایى دارد. در برابر تغییرات آب و هوا مقاوم است و اتمام سطح یکدستى ایجاد مى کند. تیتانیوم دى اکساید گرید روتایل 216 در صنایع مختلف از جمله پوشش کاغذ، پوشش صنعتى، پوشش پودرى، پوشش روغنى در رنگ روغن، پوشش هاى اتوماتیک و در رنگ ساختمانى در پوشش داخلى و خارجى کاربرد گسترده اى دارد. 
مواد اولیه

تیتانیوم دی اکساید روتایل 216

تیتانیوم دی اکساید روتایل 216 | از بارزترین ویژگى هاى این پیگمنت خاصیت پشت پوشى و سفیدکنندگى آن است. گرید روتایل به طور خاص یک جاذب یووى قوى به حساب مى آید. نسبت به محیط هاى اسیدى و قلیایى مقاوم است و حرارت را تا 150 درجه تحمل مى کند. خاصیت خود تمیز شوندگى، قابلیت پخش خوب و درصد خلوص بالایى دارد. در برابر تغییرات آب و هوا مقاوم است و اتمام سطح یکدستى ایجاد مى کند. تیتانیوم دى اکساید گرید روتایل 216 در صنایع مختلف از جمله پوشش کاغذ، پوشش صنعتى، پوشش پودرى، پوشش روغنى در رنگ روغن، پوشش هاى اتوماتیک و در رنگ ساختمانى در پوشش داخلى و خارجى کاربرد گسترده اى دارد. 

مشخصات فنی محصول

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین