ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

استئارات کلسیم

استئارات کلسیم | استئارات کلسیم ، صابون فلزی اسید استئاریک است که از جایگزینی یون کلسیم با یون هیدروژن اسید به وجود می آید و شکل ظاهری آن پودر سفید رنگ می باشد. به عنوان عامل روان کننده، کمک فرآیند و رباینده اسید در آمیزه سازی بسیاری از پلیمرها مانند پلی الفین ها، پلی استایرن و ... و پایدارکننده حرارتی  در آمیزه های پی وی سی است. در پی وی سی های سخت می تواند ذوب را تسریع نموده، سیلان را بهبود بخشیده و آماس (تورم) را کاهش دهد. در صنعت بتن از استئارات کلسیم برای کنترل شوره زدگی و نیز آب گریزی مواد سیمانی  بکار رفته در تولید محصولات بتنی مانند سنگفرش و بلوک و ... استفاده می شود.
مواد اولیه

استئارات کلسیم

استئارات کلسیم | استئارات کلسیم ، صابون فلزی اسید استئاریک است که از جایگزینی یون کلسیم با یون هیدروژن اسید به وجود می آید و شکل ظاهری آن پودر سفید رنگ می باشد. به عنوان عامل روان کننده، کمک فرآیند و رباینده اسید در آمیزه سازی بسیاری از پلیمرها مانند پلی الفین ها، پلی استایرن و ... و پایدارکننده حرارتی  در آمیزه های پی وی سی است. در پی وی سی های سخت می تواند ذوب را تسریع نموده، سیلان را بهبود بخشیده و آماس (تورم) را کاهش دهد. در صنعت بتن از استئارات کلسیم برای کنترل شوره زدگی و نیز آب گریزی مواد سیمانی  بکار رفته در تولید محصولات بتنی مانند سنگفرش و بلوک و ... استفاده می شود.

مشخصات فنی محصول

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین