ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

سولفات لیتیم

سولفات لیتیم | یک نمک غیرآلی سفیدرنگ با فرمول شیمیایی Li2SO4 است. سولفات لیتیم نمکِ لیتیمی سولفوریک اسید است. سولفات لیتیم کاربردهای پزشکی دارد برای مثال گاه در درمان اختلال دوقطبی استفاده می‌شود.
مواد اولیه

سولفات لیتیم

سولفات لیتیم | یک نمک غیرآلی سفیدرنگ با فرمول شیمیایی Li2SO4 است. سولفات لیتیم نمکِ لیتیمی سولفوریک اسید است. سولفات لیتیم کاربردهای پزشکی دارد برای مثال گاه در درمان اختلال دوقطبی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی محصول

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین