ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم | شکل ظاهری این ترکیب، جامد بی رنگ است.
مواد اولیه

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم | شکل ظاهری این ترکیب، جامد بی رنگ است.

مشخصات فنی محصول

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین