ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، پودر بندکشی

ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، پودر بندکشی

پلی آکریل آمید

پلی آکریل آمید | پلی آکریل آمید پایداری حرارتی خوبی دارد و در آب محلول است. محلول آبی این ترکیب روشن و شفاف است و با افزایش وزن مولکولی پلیمر، ویسکوزیته آن افزایش می یابد. این پلیمر به جز چند حلال از جمله اسید استیک ، اسید اکریلیک ، اتیلن گلیکول ، گلیسرول و فرمامید ، به طور کلی در حلال‌های آلی نامحلول است.پلی آکریلامید در تهیه چسب، کاغذ، پلاستیک‌ها نیز مورد استفاده قرار میگیرد .
مواد اولیه

پلی آکریل آمید

پلی آکریل آمید | پلی آکریل آمید پایداری حرارتی خوبی دارد و در آب محلول است. محلول آبی این ترکیب روشن و شفاف است و با افزایش وزن مولکولی پلیمر، ویسکوزیته آن افزایش می یابد. این پلیمر به جز چند حلال از جمله اسید استیک ، اسید اکریلیک ، اتیلن گلیکول ، گلیسرول و فرمامید ، به طور کلی در حلال‌های آلی نامحلول است.پلی آکریلامید در تهیه چسب، کاغذ، پلاستیک‌ها نیز مورد استفاده قرار میگیرد .

مشخصات فنی محصول

پرسش و پاسخ های کاربران

پرسش و پاسخ

headphone

گفتگوی آنلاین