ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

آیین نامه 2800 (6)

آیین نامه 2800

آیین نامه 2800

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1آیین نامه 2800 - ورژن 4 آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها مشاهده
2تفسیر ابهامات آیین نامه 2800 آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها مشاهده
3جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
4جزوه تایپ شده و آموزشی استاندارد ۲۸۰۰ آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی مشاهده
5اکسل محاسبات زلزله در استاندارد 2800 طراحی و محاسباتی مشاهده
6آیین نامه و استاندارد 2800 زلزله ویرایش چهارم - ورژن 4 آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین