ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

پرایمر اپوکسی آمیدی

پرایمر اپوکسی آمیدی

پرایمر اپوکسی آمیدی

پرایمر اپوکسی آمیدی فروشگاه ایران ایمارت 

محصول دو جزئی اپوکسی ‌پلی‌ آمید شفاف است که بعنوان سیلر برای سطوح سیمانی و بتنی مناسب می‌باشد. اعمال این محصول بعنوان سیلر بر روی سطح مذکور، چسبندگی و سدکنندگی پوشش‌های بعدی را به میزان قابل توجه‌ای ارتقا می‌بخشد. 

مشاهده محصولات پرایمر

headphone

گفتگوی آنلاین