پرایمر اپوکسی آمیدی

پرایمر اپوکسی آمیدی

پرایمر اپوکسی آمیدی

پرایمر اپوکسی آمیدی فروشگاه ایران ایمارت 

محصول دو جزئی اپوکسی ‌پلی‌ آمید شفاف است که بعنوان سیلر برای سطوح سیمانی و بتنی مناسب می‌باشد. اعمال این محصول بعنوان سیلر بر روی سطح مذکور، چسبندگی و سدکنندگی پوشش‌های بعدی را به میزان قابل توجه‌ای ارتقا می‌بخشد. 

مشاهده محصولات پرایمر

headphone

گفتگوی آنلاین