ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

نکات مهم طراحی و محاسباتی (65)

نکات مهم طراحی و محاسباتی

نکات مهم طراحی و محاسباتی

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
5آموزش کاربردی صفر تا 100 متلب طراحی و محاسباتی مشاهده
6بار سقف کرمیت در بام طراحی و محاسباتی مشاهده
7بارکذاری دیوار جان پناه طراحی و محاسباتی مشاهده
8بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
9تحلیل خرپا طراحی و محاسباتی مشاهده
10بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
11تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
12تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
13تقریب اولیه طول دیوار برشی طراحی و محاسباتی مشاهده
14جدول اکسل اشتال طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
15جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
16جزوه آموزشی متره و برآورد بر اساس فهرست ۹۵ اجرایی، آموزشی مشاهده
17جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
18جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
19جزوه زلزله مهندس صورتگر طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
20جزوه طراحی سازه های فولادی 1 روش LRFD طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
21جزوه طراحی سازه‌های فولادی یک طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
22جزوه مهندسی پی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
23جزوه بتن ویژه محاسبات آزمون های مهندسی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
24جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
25دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
26دفترچه محاسبات پل عابر پیاده طراحی و محاسباتی مشاهده
27روش بررسی طبقه ضعیف یا طبقه نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
28روند طراحی دیواربرشی در ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
29زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
30سقف های تیرچه و کرومیت و متال دک در etabs آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
31معرفی انواع سقف در ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
32شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
33ضریب زلزله 2 آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
34ضریب طول موثر ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
35طراحی استخر طراحی و محاسباتی مشاهده
36طراحی ایستگاه آتشنشانی طراحی و محاسباتی مشاهده
37طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
38طراحی پایانه های مسافری طراحی و محاسباتی مشاهده
39طراحی پی نواری طراحی و محاسباتی مشاهده
40طراحی تیر کامپوزیت طراحی و محاسباتی مشاهده
41طراحی دستی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
42طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2) طراحی و محاسباتی مشاهده
43طراحی و اجرای اتصالات پیچی در سازه های فولادی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
44طراحی و آشنایی با استخر طراحی و محاسباتی مشاهده
45فرمولاسیون طراحی تیرچه طراحی و محاسباتی مشاهده
46کامپوزیت LRFD آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
47کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
48مثال کنترل خیز طراحی و محاسباتی مشاهده
49محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
50محاسبه سختی جانبی سیستم های الاستیک طراحی و محاسباتی مشاهده
51محاسبه نیروی باد طبق آئین نامه طراحی و محاسباتی مشاهده
52مراحل گام به گام طراحی دیوار برشی بصورت دستی و با نرم افزار ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
53نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در ساختمان طراحی و محاسباتی مشاهده
54نحوه ساخت مقاطع در ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
55نرم افزار اندروید طرح اختلاط بتن.apk آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
56نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
57نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
58نکات ویژه در طراحی سازه های بتنی طراحی و محاسباتی مشاهده
59نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
60مطالعه و بررسی اثر محل خرابی پیش رونده بر عملکرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل مستقیم غیر خطی اس نشریه ها مشاهده
61مطالعه و بررسی رفتار ستون های کامپوزیت CFST تحت بارگذاری سیکلیک نشریه ها مشاهده
62تاثیر دانه بندی سنگدانه های بتن متخلخل در میزان نفوذپذیری و عکس العمل در برابر بار گسترده یکنواخت رو دانشنامه های تخصصی مشاهده
63بهسازی لرزه ای قاب فولادی با استفاده از دیوار برشی بتن مسلح طراحی و محاسباتی دانشنامه های تخصصی مشاهده
64طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
65نرم افزار موبایل طرح اختلاط بتن آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین