ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

نکات مهم طراحی (65)

نکات مهم طراحی

نکات مهم طراحی

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
5آموزش کاربردی صفر تا 100 متلب طراحی و محاسباتی مشاهده
6بار سقف کرمیت در بام طراحی و محاسباتی مشاهده
7بارکذاری دیوار جان پناه طراحی و محاسباتی مشاهده
8بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
9تحلیل خرپا طراحی و محاسباتی مشاهده
10بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
11تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
12تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
13تقریب اولیه طول دیوار برشی طراحی و محاسباتی مشاهده
14جدول اکسل اشتال طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
15جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
16جزوه آموزشی متره و برآورد بر اساس فهرست ۹۵ اجرایی، آموزشی مشاهده
17جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
18جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
19جزوه زلزله مهندس صورتگر طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
20جزوه طراحی سازه های فولادی 1 روش LRFD طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
21جزوه طراحی سازه‌های فولادی یک طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
22جزوه مهندسی پی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
23جزوه بتن ویژه محاسبات آزمون های مهندسی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
24جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
25دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
26دفترچه محاسبات پل عابر پیاده طراحی و محاسباتی مشاهده
27روش بررسی طبقه ضعیف یا طبقه نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
28روند طراحی دیواربرشی در ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
29زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
30سقف های تیرچه و کرومیت و متال دک در etabs آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
31معرفی انواع سقف در ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
32شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
33ضریب زلزله 2 آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
34ضریب طول موثر ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
35طراحی استخر طراحی و محاسباتی مشاهده
36طراحی ایستگاه آتشنشانی طراحی و محاسباتی مشاهده
37طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
38طراحی پایانه های مسافری طراحی و محاسباتی مشاهده
39طراحی پی نواری طراحی و محاسباتی مشاهده
40طراحی تیر کامپوزیت طراحی و محاسباتی مشاهده
41طراحی دستی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
42طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2) طراحی و محاسباتی مشاهده
43طراحی و اجرای اتصالات پیچی در سازه های فولادی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
44طراحی و آشنایی با استخر طراحی و محاسباتی مشاهده
45فرمولاسیون طراحی تیرچه طراحی و محاسباتی مشاهده
46کامپوزیت LRFD آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
47کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
48مثال کنترل خیز طراحی و محاسباتی مشاهده
49محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
50محاسبه سختی جانبی سیستم های الاستیک طراحی و محاسباتی مشاهده
51محاسبه نیروی باد طبق آئین نامه طراحی و محاسباتی مشاهده
52مراحل گام به گام طراحی دیوار برشی بصورت دستی و با نرم افزار ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
53نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در ساختمان طراحی و محاسباتی مشاهده
54نحوه ساخت مقاطع در ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
55نرم افزار اندروید طرح اختلاط بتن.apk آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
56نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
57نکات ویژه در طراحی سازه های بتنی طراحی و محاسباتی مشاهده
58نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
59مطالعه و بررسی اثر محل خرابی پیش رونده بر عملکرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل مستقیم غیر خطی اس نشریه ها مشاهده
60مطالعه و بررسی رفتار ستون های کامپوزیت CFST تحت بارگذاری سیکلیک نشریه ها مشاهده
61بهسازی لرزه ای قاب فولادی با استفاده از دیوار برشی بتن مسلح طراحی و محاسباتی دانشنامه های تخصصی مشاهده
62ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه تحت اثر مقیاس بندی زمین لرزه های حوزه دور دانشنامه های تخصصی مشاهده
63طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
64ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻋﻤﻮﺩی طراحی و محاسباتی مشاهده
65نرم افزار موبایل طرح اختلاط بتن آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین