ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

کنترل دریفت (22)

کنترل دریفت

کنترل دریفت

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
5بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
6تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
7تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
8جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
9جزوه طراحی سازه‌های فولادی یک طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
10جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
11روش بررسی طبقه ضعیف یا طبقه نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
12روند طراحی دیواربرشی در ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
13طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
14طراحی دستی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
15کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
16مثال کنترل خیز طراحی و محاسباتی مشاهده
17محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
18نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
19نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
20نکات ویژه در طراحی سازه های بتنی طراحی و محاسباتی مشاهده
21نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
22طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین