ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

کنترل دریفت (23)

کنترل دریفت

کنترل دریفت

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
5بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
6تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
7تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
8جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
9جزوه طراحی سازه‌های فولادی یک طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
10جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
11دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
12روش بررسی طبقه ضعیف یا طبقه نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
13روند طراحی دیواربرشی در ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
14طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
15طراحی دستی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
16کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
17مثال کنترل خیز طراحی و محاسباتی مشاهده
18محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
19نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
20نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
21نکات ویژه در طراحی سازه های بتنی طراحی و محاسباتی مشاهده
22نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
23طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین