ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

کنترل دریفت (23)

کنترل دریفت

کنترل دریفت

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
5بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
6تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
7تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
8جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
9جزوه طراحی سازه‌های فولادی یک طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
10جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
11دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
12روش بررسی طبقه ضعیف یا طبقه نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
13روند طراحی دیواربرشی در ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
14طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
15طراحی دستی به روش LRFD طراحی و محاسباتی مشاهده
16کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
17مثال کنترل خیز طراحی و محاسباتی مشاهده
18محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
19نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
20نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
21نکات ویژه در طراحی سازه های بتنی طراحی و محاسباتی مشاهده
22نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
23طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین