ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

طبقه نرم (18)

طبقه نرم

طبقه نرم

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
3بار سقف کرمیت در بام طراحی و محاسباتی مشاهده
4بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
5تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
6تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
7جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
8جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
9جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
10جزوه طراحی سازه‌های فولادی یک طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
11دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
12روش بررسی طبقه ضعیف یا طبقه نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
13کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
14محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
15نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
16نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
17نکات ویژه در طراحی سازه های بتنی طراحی و محاسباتی مشاهده
18طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین