ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

بارگذاری باد (26)

بارگذاری باد

بارگذاری باد

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
5آموزش کاربردی صفر تا 100 متلب طراحی و محاسباتی مشاهده
6بارکذاری دیوار جان پناه طراحی و محاسباتی مشاهده
7بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
8بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
9تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
10تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
11جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
12جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
13جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
14جزوه زلزله مهندس صورتگر طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
15دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
16دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
17زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
18شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
19ضریب زلزله 2 آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
20طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
21طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2) طراحی و محاسباتی مشاهده
22محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
23محاسبه سختی جانبی سیستم های الاستیک طراحی و محاسباتی مشاهده
24محاسبه نیروی باد طبق آئین نامه طراحی و محاسباتی مشاهده
25نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
26طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین