ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

بارگذاری باد (26)

بارگذاری باد

بارگذاری باد

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
5آموزش کاربردی صفر تا 100 متلب طراحی و محاسباتی مشاهده
6بارکذاری دیوار جان پناه طراحی و محاسباتی مشاهده
7بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
8بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
9تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
10تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
11جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
12جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
13جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
14جزوه زلزله مهندس صورتگر طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
15دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
16دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
17زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
18شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
19ضریب زلزله 2 آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
20طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
21طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2) طراحی و محاسباتی مشاهده
22محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
23محاسبه سختی جانبی سیستم های الاستیک طراحی و محاسباتی مشاهده
24محاسبه نیروی باد طبق آئین نامه طراحی و محاسباتی مشاهده
25نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
26طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین