ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

بارگذاری زلزله (33)

بارگذاری زلزله

بارگذاری زلزله

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
5آموزش کاربردی صفر تا 100 متلب طراحی و محاسباتی مشاهده
6بار سقف کرمیت در بام طراحی و محاسباتی مشاهده
7بارکذاری دیوار جان پناه طراحی و محاسباتی مشاهده
8بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
9بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
10تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
11تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
12جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
13جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
14جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
15جزوه زلزله مهندس صورتگر طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
16جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
17دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
18دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
19زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
20شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
21ضریب زلزله 2 آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
22طراحی ایستگاه آتشنشانی طراحی و محاسباتی مشاهده
23طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
24طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2) طراحی و محاسباتی مشاهده
25مثال کنترل خیز طراحی و محاسباتی مشاهده
26محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
27محاسبه سختی جانبی سیستم های الاستیک طراحی و محاسباتی مشاهده
28محاسبه نیروی باد طبق آئین نامه طراحی و محاسباتی مشاهده
29مراحل گام به گام طراحی دیوار برشی بصورت دستی و با نرم افزار ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
30نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
31نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
32نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
33طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین