ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

بارگذاری زلزله (33)

بارگذاری زلزله

بارگذاری زلزله

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
5آموزش کاربردی صفر تا 100 متلب طراحی و محاسباتی مشاهده
6بار سقف کرمیت در بام طراحی و محاسباتی مشاهده
7بارکذاری دیوار جان پناه طراحی و محاسباتی مشاهده
8بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
9بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
10تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
11تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
12جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
13جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
14جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
15جزوه زلزله مهندس صورتگر طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
16جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
17دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
18دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
19زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
20شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
21ضریب زلزله 2 آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
22طراحی ایستگاه آتشنشانی طراحی و محاسباتی مشاهده
23طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
24طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2) طراحی و محاسباتی مشاهده
25مثال کنترل خیز طراحی و محاسباتی مشاهده
26محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
27محاسبه سختی جانبی سیستم های الاستیک طراحی و محاسباتی مشاهده
28محاسبه نیروی باد طبق آئین نامه طراحی و محاسباتی مشاهده
29مراحل گام به گام طراحی دیوار برشی بصورت دستی و با نرم افزار ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
30نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
31نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
32نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
33طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین