ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

بارگذاری سازه ای (40)

بارگذاری سازه ای

بارگذاری سازه ای

جستجو با این ترکیب از کلمات با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.در جستجو از عبارات متداول استفاده کنید
ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
5آموزش کاربردی صفر تا 100 متلب طراحی و محاسباتی مشاهده
6بار سقف کرمیت در بام طراحی و محاسباتی مشاهده
7بارکذاری دیوار جان پناه طراحی و محاسباتی مشاهده
8بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
9تحلیل خرپا طراحی و محاسباتی مشاهده
10بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
11تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
12تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
13تقریب اولیه طول دیوار برشی طراحی و محاسباتی مشاهده
14تفسیر ابهامات آیین نامه 2800 آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها مشاهده
15جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
16جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
17جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
18جزوه زلزله مهندس صورتگر طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
19جزوه طراحی سازه های فولادی 1 روش LRFD طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
20جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
21دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
22دفترچه محاسبات پل عابر پیاده طراحی و محاسباتی مشاهده
23دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
24زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
25شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
26ضریب زلزله 2 آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
27طراحی استخر طراحی و محاسباتی مشاهده
28طراحی ایستگاه آتشنشانی طراحی و محاسباتی مشاهده
29طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
30طراحی پایانه های مسافری طراحی و محاسباتی مشاهده
31طراحی پی نواری طراحی و محاسباتی مشاهده
32طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2) طراحی و محاسباتی مشاهده
33محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
34محاسبه سختی جانبی سیستم های الاستیک طراحی و محاسباتی مشاهده
35محاسبه نیروی باد طبق آئین نامه طراحی و محاسباتی مشاهده
36نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در ساختمان طراحی و محاسباتی مشاهده
37نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
38نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
39نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
40طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین