ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

بارگذاری سازه ای (39)

بارگذاری سازه ای

بارگذاری سازه ای

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طراحی وصله ستون طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
3C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
4C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) طراحی و محاسباتی مشاهده
5آموزش کاربردی صفر تا 100 متلب طراحی و محاسباتی مشاهده
6بار سقف کرمیت در بام طراحی و محاسباتی مشاهده
7بارکذاری دیوار جان پناه طراحی و محاسباتی مشاهده
8بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
9تحلیل خرپا طراحی و محاسباتی مشاهده
10بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
11تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
12تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
13تقریب اولیه طول دیوار برشی طراحی و محاسباتی مشاهده
14تفسیر ابهامات آیین نامه 2800 آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها مشاهده
15جزوه 2800 آزمون محاسبات اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
16جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
17جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
18جزوه زلزله مهندس صورتگر طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
19جزوه طراحی سازه های فولادی 1 روش LRFD طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
20جزئیات دیوار میانقاب غیرسازه ای طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
21دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
22دفترچه محاسبات پل عابر پیاده طراحی و محاسباتی مشاهده
23زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
24شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
25ضریب زلزله 2 آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
26طراحی استخر طراحی و محاسباتی مشاهده
27طراحی ایستگاه آتشنشانی طراحی و محاسباتی مشاهده
28طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
29طراحی پایانه های مسافری طراحی و محاسباتی مشاهده
30طراحی پی نواری طراحی و محاسباتی مشاهده
31طراحی لرزه ای سازه های فولادی (2) طراحی و محاسباتی مشاهده
32محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
33محاسبه سختی جانبی سیستم های الاستیک طراحی و محاسباتی مشاهده
34محاسبه نیروی باد طبق آئین نامه طراحی و محاسباتی مشاهده
35نحوه بارگذاری و توزیع بار آسانسور در ساختمان طراحی و محاسباتی مشاهده
36نکات آیین نامه ای طبقات نرم طراحی و محاسباتی مشاهده
37نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
38نگاهی دقیق تر به روش های رایج محاسبه طراحی و محاسباتی مشاهده
39طراحی لرزه ای طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین