ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

طراحی تیرچه (15)

طراحی تیرچه

طراحی تیرچه

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی طراحی و محاسباتی مشاهده
2بارگذاری برف طراحی و محاسباتی مشاهده
3تحلیل خرپا طراحی و محاسباتی مشاهده
4بارگذاری زنده طراحی و محاسباتی مشاهده
5تحلیل سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
6تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
7جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
8سقف های تیرچه و کرومیت و متال دک در etabs آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
9معرفی انواع سقف در ایتبس آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
10طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
11طراحی تیر کامپوزیت طراحی و محاسباتی مشاهده
12فرمولاسیون طراحی تیرچه طراحی و محاسباتی مشاهده
13کامپوزیت LRFD آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
14کنترل دریفت در ساختمانهای بتنی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
15مثال کنترل خیز طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین