ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

بارگذاری برف (7)

بارگذاری برف

بارگذاری برف

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
2جزوه بتن آزمون محاسبات آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
3دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
4زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
5طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
6محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
7نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین