ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ترکیب بارها (6)

ترکیب بارها

ترکیب بارها

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1تفسیر ابهامات آیین نامه 2800 آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها مشاهده
2زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
3شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
4طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
5محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
6نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین