ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

روان کننده دیرگیر بر پایه لیگنو سولفونات (5)

روان کننده دیرگیر بر پایه لیگنو سولفونات

روان کننده دیرگیر بر پایه لیگنو سولفونات

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1بررسی آزمایشگاهی تاثیر فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بر مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای با سنگدانه لیکا دانشنامه های تخصصی مشاهده
2بررسی آزمایشگاهی تاثیر فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی بتن سبک دانشنامه های تخصصی مشاهده
3سنتز فوق روان کننده های بر پایه پلی کربوکسیلات اتر و بررسی پارامترهای ساختاری مهم در عملکرد آن ها دانشنامه های تخصصی مشاهده
4دیرگیر کننده بتن ( concrete retarder ) دانشنامه های تخصصی مشاهده
5فوق روان کننده دیرگیر بتن دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین