ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

روان کننده دیرگیر پایه نفتالین (4)

روان کننده دیرگیر پایه نفتالین

روان کننده دیرگیر پایه نفتالین

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1بررسی آزمایشگاهی تاثیر فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بر مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای با سنگدانه لیکا دانشنامه های تخصصی مشاهده
2سنتز فوق روان کننده های بر پایه پلی کربوکسیلات اتر و بررسی پارامترهای ساختاری مهم در عملکرد آن ها دانشنامه های تخصصی مشاهده
3فوق روان کننده دیرگیر بتن دانشنامه های تخصصی مشاهده
4دیرگیر کننده بتن ( concrete retarder ) دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین