ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

بتن پلیمری با رزین وینیل استر (4)

بتن پلیمری با رزین وینیل استر

بتن پلیمری با رزین وینیل استر

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1مطالعه آزمایشگاهی نقش الیاف هیبریدی بر جذب آب و مقاومت های فشاری،کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه س دانشنامه های تخصصی مشاهده
2بتن بیولوژیکال اجرایی، آموزشی دانشنامه های تخصصی مشاهده
3بتن پلیمری چیست ؟ اجرایی، آموزشی دانشنامه های تخصصی مشاهده
4بررسی مشخصات مکانیکی بتن پلیمری با رزین وینیل استر و مقایسه با بتن معمولی ساخته شده با مصالح شهر زنج دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین