ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

الیاف شیشه (4)

الیاف شیشه

الیاف شیشه

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1بررسی مقاومت برشی و مدول گسیختگی بتن مسلح شده با الیاف پلی الفین در دماهای مختلف دانشنامه های تخصصی مشاهده
2استاندارد مربوط به استفاده از الیاف در عرشه فولادی کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
3بررسی و مقایسه بتن فوق توانمند (UHPC) با بتن مسلح با الیاف شیشه (GFRC) دانشنامه های تخصصی مشاهده
4بتن الیافی نشریه ها مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین