ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن

خرید فوق روان کننده از فروشگاه ایران ایمارت

فوق روان کننده بتن ، ‌افزودنی قدرتمند بتن بر پایه نفتالین سولفونات می باشد که برای ساخت بتن کارا و خود متراکم مورد استفاده قرار میگیرد و در شرایط نرمال از نظر گیرش و ساخت بتنی با کاهش اساسی نسبت آب به سیمان و افزایش کلیه مقاومت ها خصوصاً‌ مقاومت های اولیه نسبتاً‌بالا فرموله شده است . براساس استانداردهای جهانی و ملی افزودنی بتن فوق روان کننده بتن یا کاهنده شدید آب به ماده ای اطلاق می شود که بدون تغییر در اسلامپ و روانی ، ‌مقدار آب مخلوط بتن را به اندازه چشمگیری کاهش دهند و یا اینکه بدون تغییر مقدار آب ،‌ اسلامپ یا جریان روانی را به میزان چشمگیری افزایش دهند و یا اینکه هر دو خواص را به طور همزمان ایجاد کنند .

مشاهده محصولات فوق روان کننده

headphone

گفتگوی آنلاین