ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

بتن آماده خشک لیکا

بتن آماده خشک لیکا

بتن آماده خشک لیکا

بتن آماده خشک لیکا فروشگاه ایران ایمارت

این محصول بتن خشک آماده لیکاه بوده و علاوه بر مقاومت عالی ، دارای وزن مخصوص 30% کمتر از بتن میباشد . رویه میکروسکوپی خارجی دانه ها دارای خلل و فرج ریز و قهوه ای رنگ و  بخش داخلی دانه ها دارای بافت سلولی سیاه رنگ میباشد.

مشاهده محصولات بتن آماده خشک لیکا

headphone

گفتگوی آنلاین