ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

مقاومت بتن الیافی در آتش (4)

مقاومت بتن الیافی در آتش

مقاومت بتن الیافی در آتش

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1استاندارد مربوط به استفاده از الیاف در عرشه فولادی کتاب ، استانداردها و آئین نامه های بین المللی مشاهده
2بتن الیافی نشریه ها مشاهده
3سازه‌های بتن الیافی و پیش‌تنیده مقاوم در برابر آتش دانشنامه های تخصصی مشاهده
4مروری بر عملکرد بتن های ژئوپلیمری در دماهای بالا و مقاومت آن ها در برابر آتش (کد G) دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین