ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

فوق روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی (3)

فوق روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی

فوق روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1سنتز فوق روان کننده های بر پایه پلی کربوکسیلات اتر و بررسی پارامترهای ساختاری مهم در عملکرد آن ها دانشنامه های تخصصی مشاهده
2دیرگیر کننده بتن ( concrete retarder ) دانشنامه های تخصصی مشاهده
3فوق روان کننده دیرگیر بتن دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین