ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

فوق روان کننده دیرگیر پلی کربوکسیلات (4)

فوق روان کننده دیرگیر پلی کربوکسیلات

فوق روان کننده دیرگیر پلی کربوکسیلات

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1سنتز فوق روان کننده های بر پایه پلی کربوکسیلات اتر و بررسی پارامترهای ساختاری مهم در عملکرد آن ها دانشنامه های تخصصی مشاهده
2دیرگیر کننده بتن ( concrete retarder ) دانشنامه های تخصصی مشاهده
3فوق روان کننده دیرگیر بتن دانشنامه های تخصصی مشاهده
4افزودنی روان کننده پایه پلی کربوکسیلات دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین