ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

شیشه ضایعاتی در بتن (1)

شیشه ضایعاتی در بتن

شیشه ضایعاتی در بتن

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1جایگزینی ماسه با ضایعات شیشه بر مقاومت کششی و خمشی بتن اجرایی، آموزشی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین