ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

مواد پوزولانی در بتن (3)

مواد پوزولانی در بتن

مواد پوزولانی در بتن

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1بررسی تاثیر میزان هوای عمدی بر خواص دوامی بتن های خودتراکم حاوی مواد پوزولانی مختلف دانشنامه های تخصصی مشاهده
2تاثیر محلول های قلیایی مختلف بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه خاکستر بادی دانشنامه های تخصصی مشاهده
3بررسی اثر انواع پوزولان های طبیعی و مصنوعی بر روی بتن دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین