ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

اصول متره و برآورد دانشگاهی (2)

اصول متره و برآورد دانشگاهی

اصول متره و برآورد دانشگاهی

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1اصول متره و برآورد دانشگاهی تالیف سیاوش کباری اجرایی، آموزشی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
2جزوه آموزشی فنون متره و برآورد و صورت وضعیت ها اجرایی، آموزشی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین