ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

آموزش متره و برآورد، تعدیل و صورت وضعیت (2)

آموزش متره و برآورد، تعدیل و صورت وضعیت

آموزش متره و برآورد، تعدیل و صورت وضعیت

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1آموزش متره و برآورد، تعدیل و صورت وضعیت اجرایی، آموزشی مشاهده
2جزوه آموزشی فنون متره و برآورد و صورت وضعیت ها اجرایی، آموزشی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین