ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، پودر بندکشی

ایران ایمارت | روان کننده بتن ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، پودر بندکشی

تاثیر محلول های قلیایی مختلف بر مقاومت فشاری بتن (1)

تاثیر محلول های قلیایی مختلف بر مقاومت فشاری بتن

تاثیر محلول های قلیایی مختلف بر مقاومت فشاری بتن

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1تاثیر محلول های قلیایی مختلف بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه خاکستر بادی دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین