ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاههای خورشی (1)

ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاههای خورشی

ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاههای خورشی

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاههای خورشیدی با استفاده از نرم افزار RETScreen اجرایی، آموزشی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین