ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

دستورالعمل ارزيابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فو (1)

دستورالعمل ارزيابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فو

دستورالعمل ارزيابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فو

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1دستورالعمل ارزيابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی متداول موجود آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین