ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

طرح مخلوط بتن پرمقاومت (3)

طرح مخلوط بتن پرمقاومت

طرح مخلوط بتن پرمقاومت

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1طرح مخلوط بتن فوق توانمند به روش مدل اندریاسن اصلاح شده دانشنامه های تخصصی مشاهده
2بررسی مشخصات مکانیکی و سازه ای بتن فوق توانمند با مقادیر مختلف الیاف فولادی دانشنامه های تخصصی مشاهده
3بتن فوق توانمند چیست ؟ دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین