ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

رفتار لرزه ای دیوار برشی بتنی (1)

رفتار لرزه ای دیوار برشی بتنی

رفتار لرزه ای دیوار برشی بتنی

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی بتنی با میلگرد FRP و میلگرد فولادی S400 تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی طراحی و محاسباتی دانشنامه های تخصصی مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین