ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

دانلود رایگان مبحث 6 مقررات ملی ساختمان (3)

دانلود رایگان مبحث 6 مقررات ملی ساختمان

دانلود رایگان مبحث 6 مقررات ملی ساختمان

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1بارگزاری باد در سازه ها Wind_loads_on_buildings_and_structural طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
2جزوه بارگذاری و تفسیر مبحث ششم ویرایش دوم اجرایی، آموزشی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها طراحی و محاسباتی مشاهده
3مبحث 6 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
headphone

گفتگوی آنلاین