021 - 40661000
ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

درباره شرکت

ادامه مطلب ...

محصولات

افزودنی بتن

افزودنی بتن

گروت

گروت

چسب های ساختمانی

چسب های ساختمانی

کف سازی

کف سازی

نگهداری بتن

نگهداری بتن

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن

روان کننده بتن

روان کننده بتن

ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس

زودگیر بتن

زودگیر بتن

زودگیر شاتکریت

زودگیر شاتکریت

نگهداری اسلامپ

نگهداری اسلامپ

میکروسیلیس

میکروسیلیس

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن

حباب ساز بتن

حباب ساز بتن

آب بند کننده بتن تازه

آب بند کننده بتن تازه

گروت پایه سیمانی

گروت پایه سیمانی

گروت پایه رزینی

گروت پایه رزینی

ملات کاشت میلگرد

ملات کاشت میلگرد

آب بند کننده نشت مثبت

آب بند کننده نشت مثبت

آب بند کننده نشت منفی

آب بند کننده نشت منفی

پودر بندکشی

پودر بندکشی

کف سازی پایه سیمانی

کف سازی پایه سیمانی

کف سازی پایه رزینی

کف سازی پایه رزینی

الیاف شیشه

الیاف شیشه

کیورینگ

کیورینگ

روغن قالب

روغن قالب

فوق روان کننده نرمال پایه کربوکسیلاتی

فوق روان کننده نرمال پایه کربوکسیلاتی

فوق روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی

فوق روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی

فوق روان کننده کاهنده آب پایه کربوکسیلاتی

فوق روان کننده کاهنده آب پایه کربوکسیلاتی

فوق روان کننده زودگیر پایه کربوکسیلاتی

فوق روان کننده زودگیر پایه کربوکسیلاتی

فوق روان کننده حفظ اسلامپ پایه کربوکسیلاتی

فوق روان کننده حفظ اسلامپ پایه کربوکسیلاتی

روان کننده زودگیر پایه کربوکسیلاتی

روان کننده زودگیر پایه کربوکسیلاتی

روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی

روان کننده دیرگیر پایه کربوکسیلاتی

روان کننده نرمال پایه کربوکسیلاتی

روان کننده نرمال پایه کربوکسیلاتی

روان کننده زودگیر پایه نفتالین

روان کننده زودگیر پایه نفتالین

روان کننده دیرگیر پایه نفتالین

روان کننده دیرگیر پایه نفتالین

زودگیر بتن مایع

زودگیر بتن مایع

زودگیر بتن پایه سیلیکاتی

زودگیر بتن پایه سیلیکاتی

زودگیر پودری شاتکریت

زودگیر پودری شاتکریت

ژل میکروسیلیس الیاف دار پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس الیاف دار پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس آب بند پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس آب بند پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس دیرگیر پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس دیرگیر پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس زودگیر پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس زودگیر پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس ضدخوردگی پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس ضدخوردگی پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس الیاف دار پایه نفتالین

ژل میکروسیلیس الیاف دار پایه نفتالین

ژل میکروسیلیس دیرگیر پایه نفتالین

ژل میکروسیلیس دیرگیر پایه نفتالین

ژل میکروسیلیس زودگیر پایه نفتالین

ژل میکروسیلیس زودگیر پایه نفتالین

ژل میکروسیلیس ضد خوردگی  پایه نفتالین

ژل میکروسیلیس ضد خوردگی پایه نفتالین

پودر میکروسیلیس

پودر میکروسیلیس

دوغاب میکروسیلیس

دوغاب میکروسیلیس

ضد یخ حاوی کلراید

ضد یخ حاوی کلراید

ضد یخ فاقد کلراید

ضد یخ فاقد کلراید

حباب ساز بتن

حباب ساز بتن

آب بند کننده بتن پودری

آب بند کننده بتن پودری

آب بند کننده مایع

آب بند کننده مایع

گروت سیمانی منبسط شونده

گروت سیمانی منبسط شونده

گروت سیمانی معمولی بدون انقباض

گروت سیمانی معمولی بدون انقباض

گروت سیمانی پر مقاومت

گروت سیمانی پر مقاومت

گروت اپوکسی پر مقاومت

گروت اپوکسی پر مقاومت

گروت اپوکسی معمولی

گروت اپوکسی معمولی

چسب کاشت میلگرد عمودی پایه رزینی

چسب کاشت میلگرد عمودی پایه رزینی

چسب کاشت میلگرد افقی پایه رزینی

چسب کاشت میلگرد افقی پایه رزینی

آب بند کننده دو جزیی نیمه الاستیک

آب بند کننده دو جزیی نیمه الاستیک

آب بند کننده دو جزیی الاستیک

آب بند کننده دو جزیی الاستیک

آب بند کننده امولسیونی قیری

آب بند کننده امولسیونی قیری

آب بند کننده نفوذگر کریستال شونده

آب بند کننده نفوذگر کریستال شونده

آب بند کننده آنی گیر

آب بند کننده آنی گیر

آب بند کننده تک جزیی پلی یورتان PU

آب بند کننده تک جزیی پلی یورتان PU

ماستیک تک جزیی پلی اورتان

ماستیک تک جزیی پلی اورتان

چسب کاشی پودری کف

چسب کاشی پودری کف

چسب کاشی پودری دیواری

چسب کاشی پودری دیواری

چسب کاشی پودری پرسلان

چسب کاشی پودری پرسلان

چسب کاشی منعطف

چسب کاشی منعطف

چسب کاشی دو جزیی

چسب کاشی دو جزیی

چسب کاشی پودری آب بند

چسب کاشی پودری آب بند

چسب کاشی خمیری

چسب کاشی خمیری

چسب کاشی ضد اسید

چسب کاشی ضد اسید

پودر بندکشی نرمال

پودر بندکشی نرمال

پودر بندکشی آنتی باکتریال

پودر بندکشی آنتی باکتریال

پودر بندکشی ضد اسید

پودر بندکشی ضد اسید

پودر بندکشی ضد آب

پودر بندکشی ضد آب

پودر بندکشی ضد خزه

پودر بندکشی ضد خزه

پودر بندکشی آجر

پودر بندکشی آجر

چسب بتن معمولی

چسب بتن معمولی

چسب بتن آب بند

چسب بتن آب بند

چسب بتن اپوکسی

چسب بتن اپوکسی

چسب اپوکسی تزریقی

چسب اپوکسی تزریقی

پرایمر بتن

پرایمر بتن

پرایمر خود تراز سیمانی

پرایمر خود تراز سیمانی

هاردنر بتن سخت خشکه پاش

هاردنر بتن سخت خشکه پاش

هاردنر بتن سخت ملاتی

هاردنر بتن سخت ملاتی

کف پوش دکوراتیو

کف پوش دکوراتیو

کف خود تراز پایه سیمانی

کف خود تراز پایه سیمانی

کف خود تراز سیمانی زیر سازی

کف خود تراز سیمانی زیر سازی

کف خود تراز سیمانی دو جزیی

کف خود تراز سیمانی دو جزیی

کفپوش اپوکسی معمولی

کفپوش اپوکسی معمولی

الیاف فلزی دوسر قلاب

الیاف فلزی دوسر قلاب

الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن

کیورینگ پایه آب

کیورینگ پایه آب

کیورینگ پایه نفتی

کیورینگ پایه نفتی

کیورینگ پایه اکرلیک

کیورینگ پایه اکرلیک

کیورینگ پایه سیلیکات

کیورینگ پایه سیلیکات

روغن قالب پایه آبی

روغن قالب پایه آبی

روغن قالب پایه نفتی

روغن قالب پایه نفتی

لاک ضد اسید اپوکسی

لاک ضد اسید اپوکسی

لاک شفاف دکوراتیو بتنی

لاک شفاف دکوراتیو بتنی

پرایمر اپوکسی آمیدی

پرایمر اپوکسی آمیدی

پرایمر اپوکسی آمینی

پرایمر اپوکسی آمینی

آب بند کننده تک جزیی الاستیک

آب بند کننده تک جزیی الاستیک

آب بند کننده تک جزیی غیر منعطف

آب بند کننده تک جزیی غیر منعطف

ترمیم کننده

ترمیم کننده

درشت دانه پلیمری

درشت دانه پلیمری

ترمیم کننده پایه سیمانی

ترمیم کننده پایه سیمانی

ریز دانه پلیمری

ریز دانه پلیمری

ملات ترمیم کننده fast setting

ملات ترمیم کننده fast setting

مخصوص ترمیم کف

مخصوص ترمیم کف

کفپوش اپوکسی ضد اسید

کفپوش اپوکسی ضد اسید

کفپوش اپوکسی آنتی داست

کفپوش اپوکسی آنتی داست

کفپوش اپوکسی دکوراتیو

کفپوش اپوکسی دکوراتیو

کفپوش پلی یورتان معمولی

کفپوش پلی یورتان معمولی

کفپوش پلی یورتان ضد اسید

کفپوش پلی یورتان ضد اسید

کفپوش پلی یورتان آنتی داست

کفپوش پلی یورتان آنتی داست

کفپوش پلی یورتان دکوراتیو

کفپوش پلی یورتان دکوراتیو

بتن پلیمری

بتن پلیمری

بتن پلیمری سیمانی و رزینی

بتن پلیمری سیمانی و رزینی

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

روان کننده نرمال پایه نفتالین

روان کننده نرمال پایه نفتالین

هاردنر بتن سخت مخصوص ترافیک سبک

هاردنر بتن سخت مخصوص ترافیک سبک

هاردنر بتن سخت مخصوص ترافیک سنگین

هاردنر بتن سخت مخصوص ترافیک سنگین

هاردنر بتن سخت مخصوص ترافیک فوق سنگین

هاردنر بتن سخت مخصوص ترافیک فوق سنگین

هاردنر بتن سخت مخصوص دکوراتیو

هاردنر بتن سخت مخصوص دکوراتیو

پودر جداکننده قالب

پودر جداکننده قالب

چسب مایع کاشی

چسب مایع کاشی

چسب بتن اکریلیکی

چسب بتن اکریلیکی

ژل میکروسیلیس آب بند پایه نفتالین

ژل میکروسیلیس آب بند پایه نفتالین

پرایمر کفپوش خود تراز

پرایمر کفپوش خود تراز

ژل میکروسیلیس نرمال پایه کربوکسیلاتی

ژل میکروسیلیس نرمال پایه کربوکسیلاتی

روان کننده نرمال بر پایه لیگنو سولفونات

روان کننده نرمال بر پایه لیگنو سولفونات

روان کننده زودگیر بر پایه لیگنو سولفونات

روان کننده زودگیر بر پایه لیگنو سولفونات

روان کننده دیرگیر بر پایه لیگنو سولفونات

روان کننده دیرگیر بر پایه لیگنو سولفونات

فوق روان کننده نرمال پایه نفتالین

فوق روان کننده نرمال پایه نفتالین

فوق روان کننده دیرگیر پایه نفتالین

فوق روان کننده دیرگیر پایه نفتالین

فوق روان کننده زودگیر پایه نفتالین

فوق روان کننده زودگیر پایه نفتالین

ترمیم کننده پایه اپوکسی

ترمیم کننده پایه اپوکسی

دیرگیر کننده فاقد روان کننده

دیرگیر کننده فاقد روان کننده

ژل میکروسیلیس نرمال پایه نفتالین

ژل میکروسیلیس نرمال پایه نفتالین

سیلرهای کف سازی

سیلرهای کف سازی

سیلرهای کف سازی سیلیکات لیتیوم

سیلرهای کف سازی سیلیکات لیتیوم

سیلرهای کف سازی سیلیکات سدیم

سیلرهای کف سازی سیلیکات سدیم

مصالح بتن خشک آماده

مصالح بتن خشک آماده

مصالح بتن سبک لیکا

مصالح بتن سبک لیکا

مصالح بتن آماده دکوراتیو

مصالح بتن آماده دکوراتیو

دوروچم خاورمیانه

دوروچم خاورمیانه

دوروچم خاورمیانه

دوروچم خاورمیانه

استانداردها و گواهینامه ها

کاتالوگ محصولات