ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

خرید ملات ترمیم کننده

خرید ملات ترمیم کننده

خرید ملات ترمیم کننده

خرید ملات ترمیم کننده از فروشگاه ایران ایمارت

مـلات آمـاده بر پایـه سیمـان  , مناسب جهـت تـرمیـم و رفـع آسیب دیدگی هـای سطحـی بتـن و مـلات می باشـد , با قـدرت چسبندگـی بسیار بالا به سطـح زیر کار , که پـس از سخـت شـدن کامـلا بـدون انقبـاض می باشـد .

مشاهده محصولات ترمیم کننده

headphone

گفتگوی آنلاین