قیمت ملات ترمیم کننده

قیمت ملات ترمیم کننده

قیمت ملات ترمیم کننده

قیمت ملات ترمیم کننده از فروشگاه ایران ایمارت

ترمیم کننده بتن از سیمان ، سنگدانه ، فیلر ، الیاف پلی پروپیلن ، رزین ها و … فرموله و تولید شده است و پس از ترکیب با آب ملاتی توانمند می سازد که به راحتی روی سطوح قابل اجرا می باشد . احیاء و بازسازی و مرمت قسمت های آسیب دیده بتن توسط ترمیم کننده بتن امری معمول و اجتناب ناپذیر است که بطور گسترده صورت می پذیرد .

مشاهده محصولات ترمیم کننده

headphone

گفتگوی آنلاین