ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه اینترنتی تخصصی محصولات شیمیایی ساختمان

قیمت فوق روان کننده بتن

قیمت فوق روان کننده بتن

قیمت فوق روان کننده بتن

قیمت فوق روان کننده بتن از فروشگاه ایران ایمارت

فوق روان کننده‌ها‌‌ ، ماده‌ای که بدون تغییر روانی، مقدار آب مخلوط بتن را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش ‌داده یا بدون تغییر مقدار آب ، اسلامپ و روانی را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد.

مشاهده محصولات فوق روان کننده

headphone

گفتگوی آنلاین