تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات ایمارت در  (فصل بهار)

 

تبلیغات صفحه اصلی

A1

زیر دسته بندی های ابتدای صفحه (باکس های 18 گانه)

ابعاد 1200x105 پیکسل

 

 

A3

زیر فروش ویژه

ابعاد 580x105 پیکسل

A2

زیر فروش ویژه

ابعاد 580x105 پیکسل

 

 

A5

زیر مواد اولیه

ابعاد 580x105 پیکسل

A4

زیر مواد اولیه

ابعاد 580x105 پیکسل

 

 

قیمت ها

محل تبلیغ

نوع لینک دهی

قیمت یک ماهه (ریال)

قیمت سه ماهه (ریال)

A1

داخلی

50/000/000

120/000/000

خارجی

60/000/000

150/000/000

A2.A3

داخلی

30/000/000

65/000/000

خارجی

35/000/000

75/000/000

A4.A5

داخلی

27/000/000

60/000/000

خارجی

31/000/000

70/000/000

 
 
تبصره
  1. قیمت تبلیغات برای شرکت های عضو ایمارت (دارای قرارداد) شامل 10 درصد تخفیف می گردد.

 

* نوع لینکدهی : لینک داخلی عبارتست از ارجاع لینک تبلیغ به صفحه محصولات آن شرکت بر روی وب سایت ایران ایمارت و لینک خارجی عبارتست از ارجاع لینک تبلیغ به وب سایت شرکت تبلیغ دهنده.

headphone

گفتگوی آنلاین