قیمت روغن قالب

قیمت روغن قالب (امروز 08 خرداد)

ردیف نام محصول قیمت فی واحد محل بارگیری عملیات
1 روغن قالب پایه آب BC.OIL W 22,800 تومان تهران - شهرک صنعتی بهاریه مشاهده محصول
2 روغن قالب پایه نفت Flowcem OL45 22,941 تومان شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
3 روغن قالب پایه نفت Flowcem OL42 22,941 تومان شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
4 روغن قالب پایه آب Flowcem EM55 27,882 تومان شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
5 روغن قالب پایه نفت BC.OIL G 29,100 تومان تهران - شهرک صنعتی بهاریه مشاهده محصول
6 روغن قالب Lubriform v 54,000 تومان تهران - آهن مکان مشاهده محصول
7 روغن قالب Promix RA-720 - شهرک صنعتی شمس آباد مشاهده محصول
8 روغن قالب Promix RA-711 - شهرک صنعتی شمس آباد مشاهده محصول
9 روغن قالب Promix RA-710 - شهرک صنعتی شمس آباد مشاهده محصول
10 روغن قالب بتن ABA – RA20 - - مشاهده محصول
11 روغن قالب بتن ABA – RA10 - ابهر - شهرک صنعتی شریف مشاهده محصول
12 روغن قالب PRO-FOAM 175 - شاهرود مشاهده محصول
13 روغن قالب بتن RELEASE AGENT - شیراز مشاهده محصول
headphone

گفتگوی آنلاین