قیمت پیگمنت ها

قیمت پیگمنت ها (امروز 29 اردیبهشت)

ردیف نام محصول قیمت فی واحد محل بارگیری عملیات
1 پیگمنت اخرا هرمز 15,000 تومان - مشاهده محصول
2 آب اکسیژنه کلر پارس | Hydrogen peroxide 40,000 تومان - مشاهده محصول
3 پیگمنت نارنجی 75,000 تومان - مشاهده محصول
4 پیگمنت قرمز 93,000 تومان - مشاهده محصول
5 پیگمنت گل ماش 93,000 تومان - مشاهده محصول
6 پیگمنت زرد 95,000 تومان - مشاهده محصول
7 پیگمنت مشکی 95,000 تومان شورآباد مشاهده محصول
8 پیگمنت قهوه ای 97,000 تومان - مشاهده محصول
9 پیگمنت سبز 115,000 تومان - مشاهده محصول
10 پیگمنت آبی 135,000 تومان - مشاهده محصول
11 تیتان آناتاس A1 بلو استار استار 137,000 تومان - مشاهده محصول
12 تیتان کرونوس 2220 KRONOS Titanium Dioxide 205,000 تومان - مشاهده محصول
13 دوده سیاه (کربن بلک) carbon black 218,000 تومان - مشاهده محصول
14 آھن اکساید قھوه ای 686 - تهران - آزادگان مشاهده محصول
15 آھن اکساید قرمز TR130 - تهران - آزادگان مشاهده محصول
headphone

گفتگوی آنلاین