قیمت ژل میکروسیلیس

قیمت ژل میکروسیلیس (امروز 29 اردیبهشت)

ردیف نام محصول قیمت فی واحد محل بارگیری عملیات
1 ژل میکروسیلیس الیاف دار ARMA SF-MIX 2000 11,440 تومان گرگان -شهرک صنعتی آق قلا مشاهده محصول
2 ژل میکروسیلیس Microsilica Gel 11,800 تومان شهرک صنعتی مامونیه مشاهده محصول
3 ژل میکروسیلیس الیافدار JS600F 13,000 تومان تهران - شهرک صنعتی بهاریه مشاهده محصول
4 ژل میکروسیلیس C25 15,920 تومان قزوین مشاهده محصول
5 ژل میکروسیلیس Durogel WP20 17,500 تومان شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
6 ژل میکروسیلیس الیافدار Sure Add 740 17,800 تومان تهران - احمدآباد مستوفی مشاهده محصول
7 پاور ژل الیافدار JS800F 19,400 تومان تهران - شهرک صنعتی بهاریه مشاهده محصول
8 سوپر ژل میکروسیلیکا DEZOMIX P-4500 20,480 تومان البرز - شهرک صنعتی اشتهارد مشاهده محصول
9 ژل میکروسیلیس بر پایه پلی کربوکسیلات DuroGel PC 100 21,000 تومان شهرک صنعتی مامونیه مشاهده محصول
10 ژل میکروسیلیس زودگیر پایه پلی کربوکسیلات Durogel PC111 26,000 تومان شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
11 ژل میکروسیلیس بر پایه پلی کربوکسیلات دیرگیر Durogel PC121 26,000 تومان شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
12 پاور ژل میکروسیلیس الیاف دار MG-T - کرج-شهرک صنعتی سپهر مشاهده محصول
13 ژل میکروسیلیس آلفاژل فایبر AB-18 - جاده قدیم تهران - قم مشاهده محصول
14 ژل میکروسیلیس Kimiya Gell 22 P - - مشاهده محصول
15 ژل میکروسیلیس نرمال بر پایه پلی نفتالین Durogel FN55 - شهرک صنعتی مأمونیه مشاهده محصول
16 ژل الیافی SUPER SILICA GEL AP200 - - مشاهده محصول
17 سوپر ژل میکروسیلیس الیاف دار BCS930 - صفادشت مشاهده محصول
18 ژل میکروسیلیس 120 | Betomix 120 - تهران شهرک صنعتی پایتخت مشاهده محصول
19 ژل میکروسیلیس آلفاژل - جاده قدیم تهران - قم مشاهده محصول
20 سوپرژل میکروسیلیس الیاف دار MG-ACP - کرج-شهرک صنعتی سپهر مشاهده محصول
21 پاورژل میکروسیلیس الیاف دار MG-H - کرج-شهرک صنعتی سپهر مشاهده محصول
22 ژل میکروسیلیس MSC S - ماهدشت کرج مشاهده محصول
23 ژل میکروسیلیس MSC F - ماهدشت کرج مشاهده محصول
24 ژل میکروسیلیس Kimiya Gell 32 P - - مشاهده محصول
25 ژل میکروسیلیس MG-M - کرج-شهرک صنعتی سپهر مشاهده محصول
26 ژل میکروسیلیس اکو ژل 100 AquaGel - جاده قدیم تهران - قم مشاهده محصول
27 ژل میکروسیلیس MG-L - کرج-شهرک صنعتی سپهر مشاهده محصول
28 ژل میکروسیلیس اکو ژل 200 AquaGel - جاده قدیم تهران - قم مشاهده محصول
29 سوپر ژل میکروسیلیس S120 | Betomix s120 - تهران شهرک صنعتی پایتخت مشاهده محصول
30 ژل میکروسیلیس بر پایه پلی کربوکسیلات دیرگیر DuroGel PC121B - شهرک صنعتی مامونیه مشاهده محصول
31 سوپر ژل میکروسیلیس Concrete Supplement Silica Gel - H-M1000 - قزوین - آبیک مشاهده محصول
32 پاور ژل میکروسیلیس Concrete Supplement Silica Gel-H-M3000 - - مشاهده محصول
33 ژل سیلیکافیومی اصلاح شده SP1RB - - مشاهده محصول
34 ژل میکروسیلیس آلفاژل AB-17 - جاده قدیم تهران - قم مشاهده محصول
35 ژل میکروسیلیس آلفاژل فایبر - جاده قدیم تهران - قم مشاهده محصول
36 ژل میکروسیلیس Kimiya Gell 12 P - - مشاهده محصول
headphone

گفتگوی آنلاین