ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

ایران ایمارت | فروشگاه تخصصی محصولات صنعت شیمیایی ساختمان

بررسی مقاومت فشاری و الکتریکی سطحی بتن در آزمونه های با اشکال و ابعاد مختلف

حجم0.83 MB
نسخهpdf
دانلود
headphone

گفتگوی آنلاین